Luigi Pirandello szövege alapján

Az előadás: improvizáció Luigi Pirandello néhány oldalas novellája alapján. Az elbeszélés a la Croce családról szól, mely a következő sze­mélyekből áll: az apa, Palmiro úr, aki bányamérnök, s akit mindenki Csimpolyának hív, mert reggeltől estig szórakozottan fütyörészik; az anya, Ignazia asszony, aki Nápolyból került ide, s akit a városan Gene­ralissimának hívnak; meg a négy szép, csupa szív, csupa tűz, vidám; temperamentumos leányuk: Mommina, Totina, Dorina és Nene.

A cselekmény Szicília szigetén játszódik, egy kisvárosban, ahol a szenvedélyek hevesek, titkon izzanak, de ha föllángolnak, tűzvész tá­mad. Köztük is a leghevesebb: a féltékenység. A La Croce család nem zárkózik el a külvilág elől, mint ahogy ez az egész szigeten szokásos, hanem hajlandó idegeneket is fogadni otthonában, mégpedig olyan --szívélyesen, mintha csak dacolni akarna a rossz nyelvekkel, és szánt-szándékkal meg akarná botránkoztatni a többi családot. És mégis — a féltékenység, e vad és szörnyű szenvedély éppen köztük támad fel...

A szerző elképzelése szerint a rendezőnek joga van bármikor beavat­kozni az előadás menetébe, és a színészek is vitába szállhatnak a ren- -.3 dezői elképzelésekkel. A játék a színpadon kívül: a nézőtéren, a folyo­són, a büfében is zajlik.

Utolsó előadás: 1994. április 20.