Kazamaták

Írta: Papp András-Térey János

A Kazamaták történelmi tragédia, s tárgya a magyar történelem egy fájdalmas eseménye, az 1956-os forradalom egyik neuralgikus epizódja. Budapesten, október 30-án a Köztársaság téri Pártbizottság ostroma után került sor lincselésekre, amelyek során két honvédtiszt, egy fodrász és 14 rendőregyenruhába átöltözött ÁVH-s karhatalmista lelte halálát. A Kazamaták ennek a napnak az eseményeit dolgozza fel, egyfelől tényszerűen történelmi hitelességgel, másfelől mindkét oldal szereplőinek lelkét-tudatát művészi kreativitással és nagyfokú beleéléssel rekonstruálva, felidézve. A tragédia nagyszabású és sikeres kísérlet arra, hogy a történelmi dráma legmagasabb rendű modelljét, Shakespeare krónikás játékainak dramaturgiáját újrateremtse. Ez a dramaturgia lehetővé teszi egyrészt a pártházon belüli, illetve a kinti, a Köztársaság téri figurák nézőpontjának, perspektívájának állandó szembesítését—ütköztetését, másrészt a különböző tudati szinten álló figurák árnyalt karakterizálását. Mindebből a drámai ábrázolás magas fokú objektivitása következik, a műfajnak e legnagyobb értéke nem csupán irodalmi, hanem színházi érték is a dráma nyelvi—költői minősége, amely meggyőzően bizonyítja, hogy a költői nyelv színházi erővé válhat.
A Kazamaták tehát több szempontból is a mai magyar dráma egyik legnagyobb teljesítménye, amelynek sok érdeme közül ma alighanem az a legnagyobb, hogy kényes problematikához nyúl, mer sebeket feltépni és mély ellentmondásokkal szembesíteni — olyan bátorság és becsületesség ez, amilyenre régen nem volt példa a magyar drámairodalomban.

Mindkét szerző mögött jelentős irodalmi teljesítmények állnak: Papp Andrásnak már két elbeszéléskötete és egy kisregénye jelent meg, Térey Jánosnak több verseskötete, egy verses regénye (Paulus) és egy monumentális, nagyfontosságú drámaciklusa, a Nibelung lakópark, amelynek előadása — miként Puskin Borisz Godunovjának fordításáé is — visszaigazolta, hogy a verses dráma újrateremtőjét is tisztelhetjük benne.

Szereplők

Bán János Szacsvay László
Bertalan Ágnes Szirtes Ági
Bezerédi Zoltán Takátsy Péter
Elek Ferenc Tóth Anita
Fekete Ernő Ujlaki Dénes
Hajduk Károly Vajdai Vilmos
Keresztes Tamás Érsek-Obádovics Mercédesz e.h.
Kocsis Gergő Kovács Lehel e.h.
Kun Vilmos Kádas József e.h.
Lengyel Ferenc Sipos Vera e.h.
Máté Gábor Somody Kálmán m.v.
Mészáros Béla Dégi János m.v.
Nagy Ervin Nagy Péter e.h.
Pelsőczy Réka Mercs János e.h.
Rajkai Zoltán Barnák László e.h.
Rezes Judit Béres Péter


Alkotók

Díszlet Gothár Péter
Jelmez Kovács Andrea m.v.
Zene Tallér Zsófia
Dramaturg Fodor Géza, Morcsányi Géza m.v.
Asszisztens Tóth Judit
Rendező Gothár Péter