A filozófus

Írta: Bessenyei György

Bessenyei György legsikeresebb és minden bizonnyal legjobban sikerült műve 1777-ben jelent meg Pesten. A vígjátéknak a nyilvánvaló francia minták mellett az író saját életművéből származó, prózai előzménye is van: a Galant levelek című levélregény. A filozófus címadó hőse ugyanis a Galant levelek egyik levélírója, Párménio, a gáláns szalonélet üres csillogásától elforduló, magányában filozofáló gyöngéd nemesifjú. Kopernikust, Descartes-ot, Locke-ot olvas, a világ értelmét kutatja, a történelem tanulságaiban mélyed el – és szkeptikus marad ismeretelméletében. Ahhoz hasonló erkölcsi eszmét vall, mint amelyet Bessenyei ez idő tájt fogalmazott meg a civilizálódás és az erényeknek egyáltalán nem ellentétes voltáról: "Ne higgyed különben, hogy egy szelíd, tudós nemzet, melynek ifiai nyakokon lepedőket tekergetnek öszve s asszonyaik szagos vizekben fürödnek, vitéz is ne lehetne ..."

Ez az első nagyhatású irodalmi mintája a Csokonain, Kisfaludyn, Vörösmartyn át Petőfiig nevetve vagy haraggal bírált parlagi nemesúrnak. Pontyi messze szakadt családja előkelő ágától. Búzával, szénával, marha- és lókereskedelemmel szedi meg magát a konjunktúra idején, de bármilyen jómódú is, földhözragadt műveltsége szüntelenül kiütközik.

A darab ősbemutatója sikert aratott, Pontyi szerepét Kelemen László, a magyar nyelvű színjátszás megteremtője játszotta. A vígjátékot az 1790-es években többször is eljátszották a budai és pesti magyar színészek.

(A magyar irodalom története c könyv (Akadémiai Kiadó, 1965) és a Kulturális enciklopédia nyomán)

Szereplők
Párménió, philosophus, nemes ifjú Ötvös András
Eresztra, özvegy nemes asszony  Fullajtár Andrea 
Titius, Eresztra fia  Tasnádi Bence e.h. 
Szidalisz, Titius testvérhúga  Tenki Réka 
Berenisz, nemes leány, Szidalisznak titkosa, Titius szeretője  Kulcsár Viktória e.h. 
Lílisz, nemes ifjú  Dankó István 
Angyélia, Párménió testvérhúga, Lílisz szeretője  Pálmai Anna 
Pontyi, gazdag nemesember, igaz ember Kocsis Gergely
Lidás, Párménió szolgája Mészáros Béla
Lucinda, Szidalisz szolgálója Borbély Alexandra

Alkotók
Díszlet Gothár Péter
Izsák Lili m.v. Laboda Kornél m.v.
Zene Solti Árpád m.v.
Dramaturg Morcsányi Géza m.v.
A rendező munkatársa Tóth Judit
Rendező Gothár Péter