MGP: Andrejev drámája

eonyid Andrejev: Kutyakeringő - kritika

Kutyakeringő Leonyid Andrejev drámájának címe. Vasárnap bemutatta a Katona József Kamrája. Ismeretlen szerző, holott a múlt század elején megbecsült novellista és szabályszegő drámaíró volt. Jellemzően, a kísérletező elszántságú Bárdos Artúr próbálkozott hazai népszerűsítésével.

Andrejev színműveit többnyire betiltották. Nem a szovjetek. A cári piros ceruzások. Rendhagyó volt dramaturgiája. Erkölcs nélküliek alakjai. Formarobbantók színpadi ajánlatai. Céltalannak mutatta az életet. Kimenekülhetetlen csapdának. Az Óceán előadását 1911-ben meggátolta a cenzúra. Mejerhold két hétig dolgozott Az ember élete rendezésén, előállította az üres, szürke színpadot, ahol leperegne tárgyilagosan egy emberi élet, de a cenzúra megtiltotta a bemutatót. Ugyanabban az évben Finnországban (Terioki) elkészítheti Az ember élete és A csillagokhoz előadásokat (1907). És Sztanyiszlavszkij megrendezheti hagyományos realista modorban, de Reinhardt Berlinben egy évvel korábban sikerre viszi.

Nyemirovics-Dancsenkónak Moszkvában, a Művész Színházban szélsebesen betiltják az Anatémát (1908). 1914-ben megrendezheti A gondolat című drámát. Ugyanez évben Mejerhold a dekadens szentpétervári Komisszarzsevszkij Színházban több ellenszínházi kísérlet közt színre állítja s A fekete maszk Andrejev darabot. 1920-ban a Művész Színház Második Stúdiója megpróbálkozik Ifjúság című drámával. Ezek még a cári cenzúra tiltásai.
Húsz színdarabot megírt. Majakovszkij élesen balos kiáltványában kipofozná a jó ízlésből Andrejevet. Felszólít kézmosásra, ha hozzáérnénk az általa összekotyvasztott, mocskos könyvváladékhoz.

Az író szeizmográf. Előrejelzője a földrengéseknek. Leonyid Andrejev olyan kifinomult jelező rendszerrel bírt, akár Gogol. Ő aztán valóban egyike azoknak, akik Gogol köpönyegéből bújtak elő. Forradalmár írónak mondható, amennyiben forradalmasította az ellankadt színpadot és a színészi játékot. Megbotránkoztatóan reménytelennek írta le az életet. Az 1905-ös bukása után sokallotta a puffogtatásokat, nagy szavakat, vérengzéseket a cár oldaláról és a felkelők felől is. Reménytelennek ítélt minden változtatni akaró elszánást. Részt vett mindazonáltal a forradalmárok támogatásában. Lakásán gyűlésezett a központi bizottság 1905-ben. Ezért bebörtönözte a cári hatalom. Andrejev beszorult a történelem fogaskerekeibe. Amikor a Lenin-vezette bolsevikok kerekedtek felül, a gyorsan kapcsoló és szabatosan előreérző Andrejev átköltözött Finnországba, a családi nyaralóba. Háromszor megkísérelte az öngyilkosságot. 17 évesen reménytelenségében vonatsínek közé feküdt. A mozdony sértetlenül elment fölötte. 23 évesen pisztollyal próbálkozott. Alkoholbetegségén kívül az öngyilkossági kísérlettel összefüggő szívbaja végzett vele 48 évesen.

Nagy szünet következett Andrejev halála után. A szünetnek Sztalin halála vetett véget. Műve borúlátását, reménytelenségpropagálását, formalizmusát kivetette a pozsgás szocialista realizmus.

Egyik legismertebb hőse Paul Beaumont tudós elmenekül életétől, beáll bohócnak egy párizsi cirkuszba Az ember, aki a pofonokat kapja Victor Sjöström remekművé rendezte melodrámájában (1924) Lon Chaney utolérhetetlen főszereplésével. (A cirkusztörténet egyik bohócát Lugosi Béla játszotta.) Itt is kihátrál a hős a való életből. Képzeletébe menekül. Ott se jobb. Belehal. Andrejev drámáiban bűnre elszántan szembefordulnak a visszatetsző realitásokkal. De nincs menekülés.

Andrejev hősei titokzatosak. Heinrich Tiele (Mészáros Béla) példaszerű banktisztviselő, de körmönfontan sikkasztásra készül, fivére, Karl (Keresztes Tamás) biztosítási csalást tervel és bátyjának gyilkosságát melengeti. Menyasszonya indokolatlanul mást választ férjül, de Tiele öccsével éli meg a szerelmet. Andrejev cselekményeinek őrült a szövése, párbeszédei szinte hitelessé igazolják a bomlott elmék leleményeit. Tompa Andrea szövege meggyőzően tolmácsolja az összeomló pétervári polgárság dekadenciáját és természetesen szólaltatja meg a lecsúszott Fjoklusa csatorna menti beszédmódját. Kocsis Gergely ezt a szerepet talányos mufurcként dülöngéli és szorongja végig. Cseles kém? Provokátor? Mulya potyázó? Ellentétes vonásokat fed el és takar ki, ingerlő bizonytalanságban hagyva biztos vélemény levonásától. Mészáros Béla túlságosan átlátszó ahhoz, hogy titokzatos legyen. Öngyilkossága szakmailag elügyetlenkedett. Jordán Adél nagy biztonsággal váltja ellenkezőjébe, majd ismét ellenkezőbe a puccos dámát. Míg elveszti érdeklődését a személyiségbújócska kacskaringói iránt. Az előadás legtitokzatosabbja Hajduk talányos inasa. Angolos feszességgel, de feszültséget keltőn jön be mind ahányszor. Engedelmessége fenyegető. Súlyos jelentőségűen veti le az úriszobában cipőit. Ennek ugyan nincsen valóságos értelme, csak színházi érdekessége.

Pelsőczy Réka elfátyolozott prostituáltja Bujdosó Nóra jelmezében és kalapfantáziájában rémisztőbb, amíg le nem veti arcát fedő fátylát. Rémesebbet várunk a suta műorrnál. Schmied Zoltán műpúppal, Ruszina Szabolcs a színház és Thiele bankár ebédvendégei.
Gothár Péter rendező tervezte a játékteret. A folyosónyi lakás két oldalán ülnek a nézők. Lengő, üres ablakkeretek mindkét oldalon az agyonbútorozott, mégis üres, belakatlan lakásban.

Nol.hu, 2009. november 9.