Bóvliországról csak /nagy/operettet lehet írni,  Vinnai András eszement öleteit a rendező
szikár dramaturgiával fegyelmezi meg, így az ötlet-tűzijáték és a sziporkázó dialógusok mara-
déktalanul érvényesülnek. Revizorra nem telik nekünk,  kormánybiztos érkezik a festett va-
lóságba:  Ötvös András  pazar énekléssel mutatja meg  a  Kákonyi Árpád-Matók Tamás tan-
dem zeneszerzői és  Máthé Zsolt  dalszövegírói erényeit.  A nélkülözhetetlen szubrett-tán-
coskomikus pár is megjelenik,  Pálmai Anna vulkánikus lendülettel, hasító temperamentum-
mal adja a tűzről pattant néptánc-oktatót,  Tasnádi Bence  pengeéles komikuma,  villám-lá-
ba, metsző orgánuma egyből beindítja nevetőizmainkat. Beóvakodnak a közmunkások, nem
sejthetjük még,  hogy később a társadalmi ranglétra felső fokain is bizonyíthatják karakter-
formáló képességeiket,  parancsnokuk a nyalka kuruc  Rajkai Zoltán,  aki lehengerlő alakí-
tásában a faluvégi mindenható frappáns karikatúráját rajzolja meg. A patak partján nem fe-
hér ümögjeit mossa  a hajdani szerelem szenvedő tárgya,  Ónodi Eszter virágot szed, hogy
jusson azért valami dekoráció az ünnepségre szánt korona-makettre. Nagyot üt a konflikt:
a helybeli oligarcha nem adja erre dísznövényeit, így a pályázati cél bebukik...
A koreográfia is csúcsra jár,  Katona Gábor  a népies elemektől  a jazztáncig remekel,  in-
venciójából ősmagyar botpárbajra is futja.
Kovács Dániel  "Az élet álom"-ban nagyra értékelt rendezői erényeit most is bizonyítja: ará-
nyosság, ötletesség, kristályszerkezet, - a tempó szédület, a színészvezetés termékeny. Há-
rom muzsikus tökéletes illúziót keltve kíséri a dalokat, slágeres, operettes, népszínművi re-
miniszcenciák, támadhatatlan stílusérzékkel, autentikus kreativitással.  Van, hogy csak pár
sor erejéig fakad dalra az indulat, még operai álrecitativóval is találkozunk. Kákonyi Árpád
és  Matkó Tamás  munkáját csak szuperlatívuszokkal jellemezhetjük,  a megszólaltatás szín-
vonala pedig alaposan felülüti a kőszínházi szokványt. Az a többszólamú finálé...!!!
Szünet után felcserélődnek  a néposztályok,  Pálmai Anna  kukázóként szorgosan gyűjti a
szemetet, ki más lehetne partnere, mint a - sajnos csak színpadi körülmények között lefo-
kozható - kormánybiztos, a báva bunkóvá visszaalakuló káprázatos bonviván:  Ötvös András.
Bodnár Erika  polgármester asszonyként  tér vissza,  Borbély Alexandra,  a cigánykamasz
hatásos figurájából vált Megasztár babérokra törő playback-cicussá, csak  Kocsis Gergely
marad botladozó mamlasz, aki anyai láncain kívül még az ártatlanságát is elveszítheti.
Elek Ferenc  basszusa nagyúri felhangokat kap, gonosz intrikusként áll bosszút a szerelmi
elutasításért, ám a politikával szemben alulmarad,  néhány SMS, néhány erélyes szó és az
elektronikus deus ex machina, az élő mobil-kapcsolat közli a törvényes megoldást.
Kaposvári modell Tunyádon: a nagymama nézheti egy az egyben,  mi meg kiélvezhetjük az
idézőjeles játékmód virtuozitását, az elsőgenerációs nagycsalád sem fog összeveszni a bra-
vúros produkció három felvonásos gyönyörűsége után.
Az évad harmadik nagy dobása a  Kamrában,  de biztos, hogy rövidesen átkerül a  Katona
nagyszínpadára, ott is javulni kell a statisztikának...

 

forrás