A nap kritikája (MGP): G. B. S.

A hős és a csokoládékatona - Katona József Színház

Gyorsabban romlik meg a tréfa a halételnél. A szellemesség hamar elfonnyad. A tegnapi vicc alig érthető. A Katona József Színház felújította a mindaddig sorra megbukó, éles szavú kritikusból drámakieszelővé átnyergelt G. B. Shaw 117 éve a londoni operettekre szakosodott Playhouse Színházban botrányt kiváltó hadikomédiáját.Sikert aratott vele. A viccek élnek. A szemtelem közhelyszaggatás ma is hatékony. Noha minden Shaw darab cselekményének közepét a szerelem mozgatja, teljességgel erotikamentesek. Első jelentkezésükkor borstörőnek érződött a szereplők racionális önelemzése. Kirítt a drámagyártás elfogadott divatjából. A mesebeli Balkánon játszódó csatadarab megütközést keltett. VII. Edward király kijelentette: A szerző, természetesen őrült!

Shaw szemtelen volt, nem őrült. Megszentségtelenítő színpadi pimaszságai könnyedén váltottak át operett-sikerré. A Pygmalion az elmúlt század nagy hozamú musical comedyje lett. 1908-ban a Theater an der Wien bemutatta Oscar Straus (megkülönböztetésül egy s-sel) Csokoládékatona című operettjét. Amerikai zenés filmet is forgattak belőle Nelson Eddy főszereplésével (és Molnár Ferenc A testőr darabjának motívumainak belegyömöszölésével).


Shaw harmadikul megírt vígjátékának címe (Arms and the Man) Vergilius Aeneasanak kezdősora (Arma virumque Cano). Moly Tamás Hősöknek fordította a múlt század eleji Király Színházi bukáshoz. Réz Ádám Fegyver és vitéz címen fordította az 1965-ös drámagyűjteményhez. Tolmácsolásának értékét mutatja, hogy párbeszédei negyvennégy ével utóbb is üdék, ütőképesek szellemességei. A szöveg meglepően élettel telik meg a Katona József színészei száján. A viccek ott robbannak, ahova Shaw célzott velük. Az eszményien esztelen bonviváni hős, Szergej Szaranov őrnagy üres bohóc a Svájcból jött zsoldos, Bluntschli kapitány tárgyilagos gyakorlatiasságához képest.

Czeigler Balázs díszlete nyomatékot ad a játéktérnek, hogy színpadon bohóskodnak a színészek. Füzér Anni jelmeztervezővel megoldják Shaw szerzői utasításának nehéz dióját: hogy egyidejűleg balkáni és bécsi divatú legyen bútorzat, viselet.

Máté Gábor zenét íratott a darabhoz Monori Andrással. Baloldalt, elhúzható függöny mögött ül Kerek István, Knipf Tamás, Pusztai Gábor, Rózsa István, Szalkai Dávid. Balkáni rezes popzenét harsognak. Néha tiroli tájszólással. A zene színházilag mindig jó helyen szól. Várady Szabolcs nagy színházi gyakorlattal, költői komolysággal és szójátékos komolytalansággal ad énekelni valót. Dankó Istvánnak orosz makaróni dalt. Dankónak az együgyűen mosolygó muszka baba dalán és Zsuráfszky Zoltán tervezte táncán kívül az előadáson végigvonuló szerepe, hogy kifáradt tárgyilagossággal hozza-viszi a mikrofonokat, unott kötelességtudással szolgálja az előadókat. Jordán Adél fuvolázik, Kocsis Gergő trombitál és Nagy Ervin is belefúj a közös rezezésbe.

Haumann Péter nem fúj: ő vízipipát szív magánszámként a vidéki táncoskomikus arzenál minden csínját-bínját könnyed eleganciával felhasználó ott-születettségének frissességével. Kocsis Gergő blazírt humora, Nagy Ervin önironikus kacorkirálysága, Bodnár Erika fanyar, eluralkodó kardos-akaratos undoksága, Bán János lemondó kifáradása mulatságos. Pálmai Annának igen jól áll a kacér szubretti szerepkör. Keményakaratú szolgálója alól kilátszik jövője: Dorina, Beumarchais Zsuzsija, és a magához való eszű, talpraesett szobalányszerepek világirodalmi sokasága. Jordán Adél egyszerre, egy időben, egy személyben önmaga és fonákja. Kényes kisasszony, akinek elrejtve alapos véleménye van magáról és a világról. Ő az a macska, aki egyszerre mulatságos kint és bent.


Mértéktartó, arányokat betartó ripacséria egészséges üdesége hatja át az előadást.