v f
Repertoár
T a r j á n T a m á s
N/Euro
■ U R S W I D M E R T O P D O G S ■  

A Kamra kicsiny játékterébe kereszt alakban elhelyezett, elegáns-egyszerű dobogókat fektetett Bagossy Levente díszlettervező. A hosszabbik ág vívópástként is hat, s egy kopár, színpadszerű zugolyban végződik. A jelenetek java a „kereszt" metszésében zajlik. A jelmezeket összehangoló, a tér tónusához igazító Földi Andrea feketefehér- szürkében járatja a nyolc figurát. Ruhájukról lerí ugyan, hogy nem konfekcióból öltözködnek, de inkább a személyiségtől megfosztó intézeti uniformisként, egyben ironikus gyászkollekcióként hatnak az öltönyök, kosztümök.
A figurák valamennyien elbocsátott topmenedzserek, akik tegnap még sikeres énjüket gyászolják, és a karrierjük megtöréséből fakadó testi-lelki bajukat cipelik keresztként. Nagyon úgy fest, hogy az éppen zajló csoportterápiás talpraállítás során a kutya sem néz e kiebrudalt nagykutyák felé: az ön- és az egymást gyógyítás marakodásával, szolidaritásával, apátiájával igyekeznek kikerülni a gödörből. A Bagossy László rendező készítette magyar változatba az eredetihez képest feszültséget és érdekességet visz, hogy nem többé-kevésbé reménytelen idősebbek, hanem a fiatal középnemzedék amolyan kezdő harmincasnak vélhető kárvallottjai világítják át a velük történteket.
A svájci Urs Widmer publicisztikus karakterű, elmés szövegkollázsa nem nyit meg igazi mélységeket az ábrázolásban. Célba vesz egy kissé kétesnek és túlfizetettnek tekintett, viszonylag modern foglalkozást, és alig összetapasztott esettanulmányokban feldolgozza a csúcsmenedzserség kockázatait. A főleg a (réteg)nyelvi színeiben élő textus egy-egy pillanatra képes megszólítani minden olyan embert, akinek már okozott pszichés és egzisztenciális válságot hivatásának, megszokott szakmai környezetének kényszerű elhagyása, akit már fejbe kólintott a jelenkori társadalom racionális brutalitása. Hogy melyik társadalomé, azt a Top Dogs általános modell volta nem engedi firtatni (a szerepeket németesen írt nemzetközi személynevek táblácskái egyénítik a ruhák hajtókáin, ám a keresetet, költséget forintban számolják s így tovább).
Bagossy lendületes, szellemes kritikai struktúrákat hozott létre a „bukottak" vallomásaiból, replikáiból és kényszeredett társalgásaiból. Ezek a karikatúrák leginkább a főiskolai helyzetgyakorlatokra emlékeztetnek, és láncolatuk nem hosszabb, mint amennyit ebből a műfajból a szünet nélküli másfél óra játékidejébe érdemes fogni. Rendező és színészei osztoznak abban az idegenkedésben, mely a mindenestül áruvá lett létnek, a pozíciók mámorának, a látványosan hamis, agresszív kommunikációnak szól. Szolid hadviselésük kipécézi, nevetségessé teszi a kudarc bekövetkeztéig szinte reflektálatlan vagy rosszul reflektált életeket. A mű mozaikos természete miatt alakokat nemigen formálhatnak. Negatív viselkedésminták, gesztussablonok, hiteltelen hangsúlyok kifigurázása, parodizálása történhet, hol könnyed, hol túlzó eszközökkel, mindig a csoportos játék áramában. A nyolc színész a szisztematikus összerendezettségben bokorrímként hat – a szép és állandó összecsengés olykor monotónia, érdektelenség is.
Az ilyen típusú megjelenítő munkánál nem illendő bárkit is kiemelni. Ónodi Eszter azonban megérdemli: ő olyan szerencsétlen, ingerlő, fülsértő személyiséget elevenít meg, akiben vibrálóan keveredik a meg- és az eljátszás, s a kicsit kabarészerű számok mikrodrámákként is kibomlanak. A maga öt percét persze valamennyi közreműködő intelligensen és tehetségesen kidolgozza. Bertalan Ágnes és Fekete Ernő a látszólag mit sem sejtő utóbbinak a „becsalogatását" az önnevelő kihajítottak közé; Szabó Győző a lecsúszás fiziológiáját; Vajdai Vilmos a félvak gőgöt; Rezes Judit az albániai újrakezdésbe beleboldogtalanodó boldogot; Takátsy Péter és Rajkai Zoltán két nem túl nagy nagykutya tudati elfátyolozódását. Egy-két kellékkel, valamint az öklükkel, néha végtagjaikkal, fejükkel mindannyian úgy játszanak, mintha báboznának. A stílus elemeltségéről, a mozgás, mozgatás groteszkumáról ez a fogás is sokat elárul.
Egészében a Top Dogs előadása dokumentáció a 2000 körüli esztendőkről, ahol az erősödő globalitás nagy falanszterében minden céhnek és cégnek – a menedzsereknek is – megvan a maga kis falansztere. A tépett idegzetű hősök darabbeli csoportmunkája technikai értelemben és az összjáték mechanizmusát nézve jó (időnként újszerű) művészi tréning lehetett az alkotóknak, a néző pedig a fragmentált, illusztratív „doku" derűs szemlélésének módszerét gyakorolhatja.

URS WIDMER: TOP DOGS (Kamra) DÍSZLET: Bagossy Levente. JELMEZ: Földi Andrea. ÁTDOLGOZTA ÉS RENDEZTE: Bagossy László. SZEREPLŐK: Bertalan Ágnes, Fekete Ernő, Ónodi Eszter, Rajkai Zoltán, Rezes Judit, Szabó Győző, Takátsy Péter, Vajdai Vilmos.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

Ajándékozzon kultúrát!


PÁRTOLÓ, TÁMOGATÓ, MECÉNÁS

VÁSÁRLÁS ÉS BEJELENTKEZÉSVideók

Szacsvay László 70!


Háztűznéző
Munkavégzés során nem biztonságos
Radnai Annamária - dramaturg
A Katona társulata Szúcs-bányatelepen
Borisz Godunov
A kaukázusi krétakör
Borisz Godunov nyílt próba
A kaukázusi krétakör nyílt próba
Dely Kati - gazdasági igazgató
További videók

Hírlevél