színlap

 

Ma este improvizálunk

(Luigi Pirandello szövege alapján.)

A rendező: Máté Gábor
A társulat: Haumann Péter m.v., Máthé Erzsi, Csákányi Eszter,
Söptei Andrea, Bertalan Ágnes, Illés Györgyi, Naszlady Éva,
Bán János, Lengyel Ferenc, Kaszás Gergő, Dévai Balázs,
Rajkai Zoltán, Debreczeny Csaba, Kun Vilmos, Vajdai Vilmos,
Tóth József, Dengyel Iván,Takátsy Péter, Kiss Eszter,
Huszárik Kata,Tímár Andor, Molnár László,
Molnár Tamás, Schramek Géza, Galambos Attila,
Schilling Árpád m.v., Morvay Imre, Mánya Zsófia, Kőszeg Zsófia,
Székely Zoltán (zongora), Király Tibor (szaxofon)

Székács Vera: fordító
Antal Csaba: díszlettervező
Szakács Györgyi: jelmeztervező
Sáry László: zenei vezető
Veress Anna, Kornis Mihály: dramaturg
Valyuch Annamária: a rendező munkatársa

Ascher Tamás: rendező

 

Az előadás: improvizáció Luigi Pirandello néhány oldalas novellája alapján. Az elbeszélés a la Croce családról szól, mely a következő sze­mélyekből áll: az apa, Palmiro úr, aki bányamérnök, s akit mindenki Csimpolyának hív, mert reggeltől estig szórakozottan fütyörészik; az anya, Ignazia asszony, aki Nápolyból került ide, s akit a városan Gene­ralissimának hívnak; meg a négy szép, csupa szív, csupa tűz, vidám; temperamentumos leányuk: Mommina, Totina, Dorina és Nene.                                                                            –

A cselekmény Szicília szigetén játszódik, egy kisvárosban, ahol a szenvedélyek hevesek, titkon izzanak, de ha föllángolnak, tűzvész tá­mad. Köztük is a leghevesebb: a féltékenység. A La Croce család nem zárkózik el a külvilág elől, mint ahogy ez az egész szigeten szokásos, hanem hajlandó idegeneket is fogadni otthonában, mégpedig olyan --szívélyesen, mintha csak dacolni akarna a rossz nyelvekkel, és szánt-szándékkal meg akarná botránkoztatni a többi családot. És mégis — a féltékenység, e vad és szörnyű szenvedély éppen köztük támad fel...

A szerző elképzelése szerint a rendezőnek joga van bármikor beavat­kozni az előadás menetébe, és a színészek is vitába szállhatnak a ren- -.3 dezői elképzelésekkel. A játék a színpadon kívül: a nézőtéren, a folyo­són, a büfében is zajlik.

külföldi kritikák

Ma este improvizálunk

Hány szerep keres egy fikciót, és mennyi örömteli könnyedség a budapesti Katona József Színház Pirandellójában! A tanulság, hogy hogyan is kell játszani a nagy agrigentóit, hihetetlen, de Magyarországról érkezik hozzánk. Ascher Tamás, a nagy tehetségű negyvenes rendező a Teatro Studióban mutatta be a "Ma este improvizálunk" sajátos interpretációját. (…) Máté Gábor személyesíti meg a rendező, dr. Hinkfuss alakját, akinek a kezében van az előadás gyeplője. De a Katona minden színésze a tudása legjavát adja ennek a vibráló, meglepő előadásnak a három órájában, amely úgy tetszik, kifogyhatatlan mind a színpadi ötletekben, mind pedig a vígjátéki invenciókban.

 

Rosella Minotti, Il Giorno


 

A jó rendező kezemunkája nyilvánvaló abban is, ahogy Ascher ehhez a különleges előadáshoz ki tudta aknázni mindazokat a humoros lehetőségeket, amelyek a szerep-színészek és a néző-színészek párbeszédében rejlenek. Ez utóbbiakhoz felhasznált néhány olasz színészt is és remek ritmusérzékkel belekomponálta a szinkrontolmácsolás megrendezett kérdéseit is. Az előadás meglehetősen látványos és kiváló alakításokban gazdag: a már említett Mátétól kezdve a többiekig, különös tekintettel az intenzív kisugárzású, melankolikus Söptei Andreára, aki Mommina szerepét játssza és a lehengerlő Máthé Erzsire, aki "Generalisszimát" alakítja. De az, ami a legmegkapóbb ebben a rendezésben, az éppen az újra megtalált, immár fizikailag kikerülhetetlen improvizáció íze: mintha az egyik nyelvi és kulturális szférából egy másikba való átmenet egyszerre letörölte volna azt a porréteget, melyet az idő múlása és a Pirandello-utánzók tömege rakott rá a hosszú évtizedek alatt.

 

Giovanni Raboni, Corriere della Sera

képek

{phocagallery view=category|categoryid=75}