A Katona József Színház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet büféi üzemeltetésére 2020. augusztus 1. – 2024. július 31. közötti időszakra.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A bérleti jogviszony három büfére terjed ki.

 • A színház előcsarnokában (V. kerület Petőfi Sándor utca 6.) egész évben és napközben is nyitva tartó kávézóra (Kantin), amely az előadások előtt és azok szünetében az épületben található két játszóhely közönségét is kiszolgálja, a kávézóhoz terasz üzemeltethető a nyári hónapokban.
 • A nagyszínház belső (V. kerület Haris köz 3.), a színház üzemmenetéhez igazodva egész nap nyitva tartó (9-01 óra között) dolgozói büféjére.
 • A Kamra (V. kerület Ferenciek tere 4.) a színház üzemmenetéhez igazodva egész nap (9-01 óra között) nyitva tartó dolgozói- és nézőtéri büféjére.

 

A három büfé bérlésével kapcsolatos részletes műszaki ismertető a pályázati anyagban megtalálható. A pályázati anyag tartalmazza a három büfé műszaki leírását, fotóit, valamint a bérleti szerződés tervezetét, amelyben külön pont részletezi az egyes büfék működtetését.

A nyertes pályázónak a bérleti időszakra két havi óvadékot, bérleti díjat, valamint üzemeltetési költséget kell fizetnie.

Magánszemélyek nem pályázhatnak. A szerződés a fenti határozott időtartamra jön létre.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes elképzeléseit a három büfé üzemeltetéséről, amelyen belül külön részletezést igényel a büfék kínálata, valamint az ott tervezett árak alkalmazása;
 • referenciát a pályázó által korábban üzemeltetett/bérelt vendéglátóipari egységek tulajdonosaitól;
 • a pályázó által jelenleg és korábban üzemeltetett vendéglátóipari egységek felsorolását;
 • a pályázó képviselőjének szakmai életútját bemutató életrajzot;
 • a pályázó cégkivonatát és aláírási címpéldányát;
 • a pályázó jogi személyiségű gazdasági társaság utolsó egy évének mérlegét és eredménykimutatását; jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén mérlegét;
 • a pályázó hároméves üzleti tervét a három büfé üzemeltetésére vonatkozóan;
 • a pályázó környezetbarát üzemeltetésre vonatkozó koncepcióját röviden;
 • igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincsen adó-, vám- és TB tartozása;
 • a pályázó által vállalt havi bérleti díj pontos megjelölését.

 

A pályázat elbírálásánál kizáró okot jelent, ha a pályázó végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, ha a pályázó tevékenységi körében egy évnél rövidebb idő óta szerepel a vendéglátási tevékenység.

A pályázó magára nézve kötelezőként kell elfogadja a felhíváshoz tartozó szerződéstervezetet, és vállalja az abban foglaltak teljesítését.

 

A BFVK Zrt. által készített értékbecslés alapján a minimum elvárt bérleti díj 608.000,- Ft + ÁFA/hó. A Színház lehetőséget biztosít helyszínbejárásra június 2-án 15 órakor. Erre bejelentkezni a színház igazgatói titkárságán lehet e-mailen: igazgatosag@katonaszinhaz.hu.

A szerződéstervezet és műszaki leírás letölhető a színház honlapjáról: www.katonajozsefszinhaz.hu

 

A pályázattal kapcsolatos minden további információ: Wiegandt Júlia, adminisztratív igazgató (wiegandt.julia@katonaszinhaz.hu)

A pályázatok beadásának határideje és helye: 2020. június 7. 12 óra, Katona József Színház Nonprofit Kft. Porta (V. kerület Haris köz 3., árkádok alatti bejárat)

A pályázatok benyújtását követően, a bírálati szakaszban személyes egyeztetésre is sor kerül a színház vezetésével.

Szerződéskötésre a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságának jóváhagyása után kerül sor, legkésőbb 2020 júliusában.

 

PÁLYÁZATI ANYAGOK

Szerződéstervezet

Kamra büfé leírás

Katona dolgozói büfé leírás

Katona vendégbüfé (K:antin) leírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

20200428 190117 01